เรื่องย่อ สามก๊ก

สามก๊ก เป็นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ เล่าถึงเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์ ซึ่งคาดว่าผู้ประพันธ์เขียนขึ้นจากประวัติศาสตร์จริงนั้นสมัยนั้น โดยมีการแต่งเติมเนื้อเรื่องบางส่วนให้น่าสนใจขึ้น คาดว่าเนื้อหาอิงประวัติศาสตร์ของจีน ในช่วงปี พ.ศ. 763 – พ.ศ. 823 โดยผู้เขียนได้บอกเล่าถึงเรื่องราวเริ่มต้นจากยุคโจรโพกผ้าเหลือง จนถึงช่วงยุคสถาปนาราชวงศ์จิ้น รวมแล้วเนื้อเรื่องของสามก๊ก มีระยะเวลาประมาณ 60 ปี ซึ่งเรื่องเล่าในแต่ละยุคนั้นบอกเล่าถึง ประวัติศาสตร์ การแย่งชิงอำนาจของเล่าขุนนางและราชวงศ์ชั้นสูง การเมืองและการแก้แค้นต่างๆ ซึ่งในเรื่องสามก๊กนั้น ก็ยังคงบอกเล่าผ่านตัวละครหลัก 3 ตัวละคร คือ เล่าปี่ กวนอูและเตียวหุย

เรื่องราวของสามก๊กนั้นบอกเล่าผ่านช่วง ราชวงศ์อั๋น ซึ่งในขณะนั้นบ้านเมืองเกิคความระส่ำระส่าย การแตกแยกของคนในแผ่นดิน รวมถึงการฆ่าฟันและถูกปล้นจากโจรโพกผ้าเหลืองซึ่งระบาดอย่างหนัก ซึ่งความแตกแยกนั้นทำให้มีการแบ่งแยกดินแดนแผ่นดินออกเป็น 3 ซึ่งเป็นก๊กต่างๆ จึงเป็นที่มาของคำว่า สามก๊ก ซึ่งทั้งสามก๊กต่างก็ทำสงครามแย่งชิงความเป็นหนึ่งตลอดเรื่อยๆมา จนกระทั่งการแย่งชิงต่างๆจบลง แผ่นดินจีนกลับมารวมเป็นแผ่นเดียวกันอีกครั้ง

มีการสืบค้นข้อมูลเรื่องราวของบันทึกประวัติศาสตร์สามก๊กเป็นลายลักษณ์อักษร คือ จดหมายเหตุสามก๊ก ซึ่งถูกเขียนขึ้นโดย ซันกั๋วจือ มีลักษณะเป็นพงศาวดารซึ่งมีการบันทึกไว้ในช่วงราชวงศ์จิ้น ต่อมาเรื่องราวบันทึกของเขานั้นถูกนำมาเรียบเรียงและเขียนได้ใหม่โดยมีการอิงเรื่องราวตามบันทึกนั้นในรูปแบบนิยาย โดยมีการเติมเรื่องราวบางส่วนลงไป ซึ่งคาดว่าเรื่องราวจากซันกั๋วจือนั้นประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และแต่งเติมขึ้นอีก 30 เปอร์เซ็นต์