ยุคราชวงศ์เซี่ย

จีน เป็นประเทศที่มีหลักฐานของประวัติมายาวนานและมีความชัดเจนมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกรวมถึงประวัติศาสตร์นั้นมีความเก่าแก่มาก ยุคราชวงศ์เซี่ย เป็นยุคแรกๆของจีนที่ถือกำเนิดมายาวนานที่สุดและมีหลักฐานที่ถูกค้นพบเก่าแก่ที่สุด ยุคราชวงศ์เซี่ย มีอายุในช่วง 2,100 – 1,600 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยมีหลักฐานจากอักษรจีนโบราณที่กล่าวถึงช่วงราชวงศ์นั้นๆว่า ในสมัยนั้นแม่น้ำหวงเหอเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่น้ำมากมายไหลท่วมบ้านเรือนและชาวบ้านต่ออพยพอาศัยอยู่บนต้นไม้หรือบนยอดเขาต่อมาได้มีบุคคลหนึ่งชื่อว่าพระเจ้าอวี่ได้เข้ามาแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองโดยใช้เวลานานถึง 13 ปีจึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จต่อมาพระอวี่จึงได้รับการขนานนามจากผู้คนว่า ต้า-หวี่ และนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชวงศ์เซี่ยในที่สุดซึ่งพระอวี่เป็นกษัตริย์องค์แรกของยุค ปกครองจีนในช่วง 2100-1600 ปีก่อนคริสตกาล หรือ 1557-1057 ปีก่อนพ.ศ. ซึ่งมีการปกคริงอำนาจอยู่แถบมณฑลชานสีในปัจจุบันในแถบลุ่มแม่น้ำเหลืองของจีน ต่อมาก็ได้มีประเพณีในการสืบทอดบัลลังก์โดยเริ่มแรกสืบทอดจากพี่มาสู่น้องก่อนและมีกฏต่างๆที่ว่ากษัตริย์นั้นมีอำนาจและมีหน้าที่ต่างๆทั้งการศาสนาของดินแดนนั้น ต่อมาศาสนาที่กำหนดโดยกษัตริย์เริ่มเสื่อมความนิยมลง สำหรับราชวงศ์เซี่ยนั้นมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 500 ปี มีหลักฐานกษัตริย์ปกครองประมาณ 17 องค์พระเจ้าอวี่ขึ้นครองราชย์และสถาปนาราชวงศ์นี้ ในปีที่ 2070 ก่อนคริสตกาลและยังคงหลักประเพณีนิยมพระเจ้าเหย้าเช่นเดิม จนกระทั่งช่วงปลายยุคที่ปกครอง พระเจ้าเจี๋ย มีนิสัยโหดร้าย ไร้คุณธรรม ทำให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังและต่อต้านจนเกิดสงครามขึ้นท้ายสุดแล้วพระเจ้าเจี๋ยหนีไปและสิ้นพระชนม์ที่หนานเฉา